FAQ

1) Co je tohle za stránku?

Tato stránka provozuje výměnný systém, s jehož pomocí si můžete zvýšit návštěvnost vlastních stránek a navýšit také jejich popularitu.

2) Co jsou mince?

Mince dostávají uživatelé za každou činnost, kterou provádějí na našich stránkách.

3) Co mohu dělat s mincemi?

Můžete je použít k získání „To se mi líbí“ na Facebooku, sledující na Twitteru, Google +1, zhlédnutí na YouTube a zvýšit provoz na svých webových stránkách.

4) Jak mohu získávat mince?

Mince můžete získávat za každé sledování, „to se mi líbí“, zhlédnutí videa, +1 nebo Vašich návštěv našich uživatelů.

5) Mohu si koupit mince?

Ano, můžete. Pro více informací klikněte na "Koupit mince" na bočním panelu.

6) Co je to framekiller?

Framekiller (nebo framebuster / framebreaker) je část JavaScriptového kódu, který zabraňuje tomu, aby byla webová stránka zobrazena uvnitř. Tyto kódy narušují přirozený způsob prohlížení stránek, a proto na našich stránkách nejsou povoleny. Pokud se webová stránka pokusí obejít zobrazení v rámu, použijte prosím zprávu funkci na pravé straně panelu s možností obrátit se na nás a my problém co nejdříve zkontrolujte.

7) Co je to malware?

Malware je označení pro škodlivý software. Jde o program používaný nebo vytvořený útočníky za cílem narušení provozu počítače, shromažďování citlivých informací nebo získání přístupu k soukromým datům. Může se objevit ve formě kódu, skriptu, aktivních prvků a dalšího software. "Malware" je obecný termín používaný v odkazu na různé formy nepřátelského nebo obtěžujícího software. Malware nemá na našich stránkách prostor, protože narušuje přirozené prohlížení a infikuje uživatele. Z tohoto důvodu není na našich stránkách tolerován a všechny webové stránky jsou při zařazení testovány na malware a testovány jsou v náhodném pořadí a v náhodných intervalech znovu. Pokud váš antivirový software hlásí, že stránka instaluje škodlivý software, prosím, oznamte to neprodleně prostřednictvím příslušného tlačítka na liště. My se daným problémem budeme bezodkladně zabývat. V případě opakujících se problémů bude daná stránka zablokována.

8) Co jsou pop-up?

Pop-up reklamy nebo pop-upy jsou formy internetové reklamy na webových stránkách určené ke zvyšování provozu na některých stránkách nebo ke sběru e-mailových adres. Pop-upy jsou v principu nová okna internetového prohlížeče otevřená pro zobrazení reklamy. Pop-up okno obsahující obvykle reklamu je generováno pomocí JavaScriptu s užitím cross-site scripting (XSS), někdy s pomocí Adobe Flash, ale také s využitím dalších bezpečnostních děl v prohlížeči. Pop-upy jsou při užívání autosurfu na obtíž. Pokud vaše webové stránky získávají příjmy z pop-up reklamy, prosím, ujistěte se, že nejsou součástí žádné stránky, kterou jste poskytli autosurfu. Představte si, že by se každý snažil propašovat jeden pop-up - na konci dne by jich měl každý otevřené tisíce. Proto prosím nedělejte druhým to, co byste jistě sami nechtěli! Setkáte-li se s webovou stránkou, která zobrazuje pop-upy, prosím, nahlaste ji tlačítkem na panelu.

9) Jaký problém dělá zvuk? Jde o jednoduchý problém. Videa z Youtube by se neměla přehrávat sama, neboť přehrávání videí z Youtube je součástí našeho výměnného systému. Proto nechceme, aby byla automaticky přehrávána na pozadí. Náhlý zvuk, který přichází z nečekaného přehrávání videa v pozadí, je nepříjemný. Webové stránky by se měly vyvarovat nadměrného používání zvukových efektů. Nicméně v případě, kdy je součástí webové stránky živý zdroj zvuku, například video, zvuk je přirozeně povolen. Jeho hlasitost by nicméně neměla být zpočátku nastavena příliš hlasitě. Pokud objevíte stránku s rušivým a jinak nevhodným přehráváním zvuku, prosím, oznamte to pomocí funkce nahlášení na pravé části lišty.

10) Co je urážlivé?

Na autosurf netolerujeme za žádných okolností urážlivé materiály. Nezáleží na tom, jestli se stránka zobrazí byť jen na vteřinu, urážlivým stránkám nebudeme zvyšovat návštěvnost. Urážlivým obsahem rozumíme nesnášenlivé projevy, náboženství fundamentalismus, (útok kohokoliv na kohokoliv jiného a to jakýmkoliv způsobem), obecné slovní napadání, homofobii, rasismus, ageismus a další. Také další projevy chování se mohou postupně stát urážlivými, proto prosím vždy dodržujte konvence v dané době. Náboženské stránky jsou povoleny, avšak opět platí, že nesmějí nikoho urážet. (Urážkou rozumíme taktéž tvrzení, že život jiným způsobem, než žijí autoři stránky, povede k jakémukoliv poškození daného jedince.)

11) Co je to nevhodné?

V podstatě každý obsah, který neprojde certifikaci pro R18 ve Velké Británii. To znamená, že povolujeme obsah určený pro dospělé, avšak nepovolujeme, aby součástí daného obsahu bylo následující:

Všechny obrázky nezletilých (do 18 let) a mladých bez adekvátního důkaz o věku, i když se přímo neúčastní scény. V jednom případě byla certifikace odmítnuta R18 jen pro pohled na fotografii dítěte jedné osoby během sexuální scény. Jinde musela být vystřižena scéna, ve které byly při erotických scénách prostřihy na děti hrající si na pláži. Pornografie ve východní Evropě obvykle není předkládána BBFC pro jejich nižší věk pro účast v pornografických materiálech. Tyto záběry jsou v některých obchodech dostupné ilegálně, avšak i snímky 16 a 17letých jsou považovány ve Velké Británii za dětskou pornografii.

Propichování velkými a nebezpečnými předměty, popřípadě jinak spojenými s násilím, například vrtačkami, střelnými zbraněmi či jejich imitacemi, kostkami ledu, ježky, kladivy, tágy a dalšími, podobnými předměty

Urolagnie - močení do osoby či na osobu, lízání nebo pití moči, masturbace při močení, tření prsou během močení a podobné záběry budou odstraněny.

Zakázáno je zobrazování klystýrů, lízání či pití odstraněných tekutin, záběry na zvratky, výkaly a konkrétní záběry na menstruaci a menstruační krev. I pro jednotlivé záběry na scény zahrnující menstruaci musely být vyřazeny některé japonské animované filmy.

Užívání drog během sexuálních scén.

Podpora a zobrazování nebezpečných fetiš aktivi

Znázornění koprofágie, hematolagnie a fistingu.

Úkony, které jsou zjevně v rozporu s Obscene Publications Act z roku 1959. Znázornění urolagnie a fistingu a různých tvrdých BDSM způsobů bylo v lednu 2012 během procesu R v Peacock uznáno za legální, nicméně stále není jasné, zda BBFC zreviduje své směrnice. Diskuze na dané téma byly nicméně zahájeny.

Pokud se setkáte s jakoukoliv stránkou, která porušuje tyto zásady, prosím, oznamte tohle porušení s pomocí funkce nahlášení na pravé straně lišty.