soukromí

Tato politika ochrany soukromí určuje, jakým způsobem může cz.autosurf-uk.com shromažďovat osobní údaje sdělené uživateli, nakládat s nimi, uchovávat je a zbavovat se jich. Tato politika ochrany soukromí se vztahuje na všechny aktivity cz.autosurf-uk.com a na veškeré související služby.


Osobní identifikační údaje

Vyhrazujeme si právo sbírat některé osobní identifikační informace o uživatelích a to zejména v situacích, kdy navštíví náš web, zaregistrují se na našem webu, vyplní dotazník či některý formulář, popřípadě se zapojí do jiných našich aktivit, služeb, a dalších zdrojů dostupných na našich stránkách. Uživatelé mohou být dotazování na reálné jméno, e-mailovou adresu, skutečnou adresu a telefonní číslo. Osobní informace sbíráme pouze tehdy, pokud nám je dotyčný uživatel svobodně zašle. Uživatelé mohou vždy odmítnout některý z údajů poskytnout mimo těch, které jsou přímo nutné k některé z daných aktivit na našich stránkách.


Neosobní identifikační informace


Vyhrazujeme si právo sbírat neosobní identifikační údaje o uživatelích při jejich kontaktu s naší stránkou. Tyto údaje mohou obsahovat jméno prohlížeče, typ počítače a operačního systému, použití způsob připojení a další technické údaje. Tyto informace nám napomáhají zdokonalovat systém pro větší uživatelský komfort v budoucnu.


Soubory cookies


Naše stránka používá soubory cookies ke zlepšení uživatelského komfortu. Uživatelův prohlížeč umisťuje soubory cookies na jejich pevné disky tak, aby bylo možné uchovávat některá potřebná data a případně zjišťovat počítačovou identitu uživatele. Uživatel si může zakázat ukládání souborů cookies ve svém prohlížeči, popřípadě si nastavit upozornění. Je však nutné počítat s tím, že bez možnosti ukládat dané informace nemusejí některé služby fungovat řádně.

Jak užíváme nasbíraná data?


cz.autosurf-uk.com si vyhrazuje právo sbírat, uchovávat a shromažďovat osobní data pro následující účely:

 • - Zlepšení služeb pro zákazníky
  Informace, které nám poskytnete, nám napomáhají reagovat na Vaše potřeby, požadavky a na Vaši podporu efektivněji.

 • - k personalizaci pro uživatele

 • Vyhrazujeme si právo užívat agregované informace k tomu, abychom lépe pochopili, jak se naši uživatelé chovají na stránkách tak, abychom mohli zlepšovat naše služby

 • - Ke zlepšení našich stránek
  Zpětná vazba, kterou nám poskytujete, nám pomáhá ke zlepšování našich produktů a služeb.

 • - Ke zpracování plateb
  Informace, které nám uživatel poskytne při zadávání příkazu, využíváme výhradně k vykonání tohoto příkazu. Dané informace nesdílíme třetím stranám kromě údajů nutných k realizaci transakce.

 • - K účelům propagace, soutěží, průzkumů a dalších funkcí stránek
  Informace využíváme tak, abychom mohli uživatelům zasílat informace, o kterých si myslíme, že by pro ně mohly být zajímavé

 • - K zasílání periodických e-mailů
  Vyhrazujeme si právo užití e-mailové adresy k zasílání informací o stavu uživatelovy objednávky. Může být taktéž užita k odpovědím na jejich dotazy a jiné žádosti. Pokud se uživatel rozhodne zařadit do našeho mailing-listu, pak bude dostávat informace týkající se společnosti, novinek, příbuzných produktů a další. Pokud se uživatel kdykoliv rozhodne, že dané zprávy již nechce přijímat, může se odhlásit postupem, který je přiložen na spodní straně každého e-mailu.

Jak chráníme Vaše informace


Užíváme adekvátních praktik a bezpečnostních opatření při sběru, shromažďování a zpracování údajů tak, abychom je ochránili před neautorizovaným přístupem, změnami či zničením. Pod dostatečnou ochranou jsou Vaše osobní údaje, uživatelské jméno, heslo, informace o transakcích a data uložená na našich stránkách.


Užití Vašich osobních dat

Jakékoliv osobní identifikační údaje nejsou prodávány, obchodovány, půjčovány či jakkoliv předávány dalším stranám. Vyhrazujeme si právo publikovat obecné a agregované demografické údaje, ze kterých není možné nijak vyčíst konkrétní osobní údaje kteréhokoliv návštěvníka, uživatele, zadavatele reklamy nebo obchodního partnera.

Stránky třetích stran


Uživatelé mohou na našich stránkách nalézt reklamu či jiný materiál od našich partnerů, dodavatelů, zadavatelů reklamy, sponzorů a dalších třetích stran. Nejsme oprávněni kontrolovat obsah nebo odkazy, které se objevují na těchto stránkách a nejsme zodpovědní za obsah a případně hrozby působící na stránkách, které odkazují na naše stránky nebo z nich. Mimo to, tyto stránky třetích stran, včetně jejich odkazů a obsahu, se mohou stále měnit. Tyto stránky a služby mohou mít vlastní politiku ochrany soukromí a politiku péče o zákazníka. Interakce s jakýmikoliv jinými stránkami, byť na ně mohou odkazovat naše stránky, podléhají jejich vlastním politikám a podmínkám.


Reklamy

Reklamy zobrazované na stránce mohou být přinášeny partnery, kteří mohou nastavovat soubory cookies. Tyto cookies dovolují reklamnímu serveru rozeznat Váš počítač a na základě shromažďování anonymních informací cílit reklamu tak, aby ji považoval za nejpřínosnější pro Vás. Tyto podmínky soukromí se užití souborů cookies netýkají.


Změny v politice ochrany soukromí


cz.autosurf-uk.com si vyhrazuje právo ke změnám této politiky ochrany soukromí. Stane-li se tak, na konci této stránky se vždy zobrazí datum poslední změny a zároveň Vás na tuto skutečnost upozorníme e-mailem. Doporučujeme uživatelům, aby pravidelně sledovali změny na této stránce a zůstávali tak informováni o tom, jak chráníme Vaše informace uložené u nás. Chtěli bychom Vás upozornit, že sledování změn na této stránce a seznamování se s nimi je odpovědností každého uživatele.Váš souhlas s těmito podmínkami

Užíváním této stránky vyjadřujete souhlas s touto politikou ochrany soukromí. Pokud s ní nesouhlasíte, prosím, neužívejte tuto stránku. Pokračování Vaší činnosti zde bude považováno za akceptaci těchto podmínek.


Jak nás kontaktovat?


Pokud máte jakékoliv dotazy k této politice ochrany soukromí, k činnostem na této stránce nebo týkající se této stránky, prosím, kontaktujte nás:

cz.autosurf-uk.com
http://cz.autosurf-uk.com
1 Haggerston Road

Borehamwood

Herts

WD6 4BU
0208-123-8414
admin@cz.autosurf-uk.com

This document was last updated on January 18, 2013


Privacy policy created by Generate Privacy Policy